Sala Koncertowa Akademii Muzycznej

Investor: Academy of Music in Łódź
Location: Łódź, ul. Żubardzka 2a
Area: 4486 m²
Cubature: 34580 m³
Realization: April 2005 start of the year 2010
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Cooperation: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
mgr inż. arch. Rafał Sokołowski
techn. arch. Urszula Nowakowska