NOW Biuro Architektoniczne powstało w 1989 roku. Właścicielami biura o charakterze autorskim jest dwóch architektów: arch. Włodzimierz Nowakowski oraz arch. Andrzej Owczarek, którzy przed założeniem NOW mieli już za sobą wieloletnią praktykę projektową i realizacyjną.Od 1989 roku biuro Architektoniczne NOW stale rozwija i rozszerza swoją działalność projektową, oraz dorobek realizacyjny. W chwili obecnej zatrudnia kilkunastu architektów i konstruktorów, stale współpracuje z wieloma firmami i specjalistami różnych branż.

Biuro NOW oferuje i wykonuje:

 

  • Doradztwo i wskazywanie stosownych nieruchomości dla potrzeb inwestycji
  • Analizy deweloperskie projektów o różnorodnej skali i funkcji
  • Doradztwo techniczne i obsługę w uzyskiwaniu atestów nowych technologii i wyrobów
  • Projekty studialne i koncepcje
  • Dokumentację tendrową wg metodologii FIDIC
  • Dokumentacje techniczną projektów urbanistycznych, architektonicznych i wnętrz z kompletem opracowań branżowych obiektów o różnorodnej skali oraz funkcji
  • Ekspertyzy oraz analizy ekonomiczne i techniczne
  • Obsługę inwestorską realizacji
  • Wizualizacje komputerowe projektowanych obiektów
  • Projekty konkursowe krajowe i zagraniczne w celu pogłębienia wiedzy technicznej i technologicznej o standardach międzynarodowych dla takich obiektów jak sale widowiskowe, wielofunkcyjne, biblioteki itd

Wśród wielu wykonywanych i zrealizowanych projektów znalazło się także kilka dla inwestorów zagranicznych zlokalizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą. Projekty te wykonywane były przez NOW od stadium koncepcji po projekty techniczne i nadzór nad realizacji. W ramach projektów współpracowaliśmy i prowadziliśmy koordynację branżową ze specjalistycznymi biurami z Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Rosji i Japonii. Wśród zrealizowanych i wykonywanych obecnie projektów wiele dotyczy nowoczesnych centrów handlowych, usługowych, biurowych i obiektów przemysłowych o właściwym dla potrzeb Inwestora standardzie. W wycenach prac projektowych Biuro posługuje się cennikiem Stowarzyszenia Architektów Polskich i w każdym przypadku indywidualnie negocjuje je z inwestorem. Biuro, poza ubezpieczeniem ogólnym, ubezpiecza indywidualnie kontrakty z cesji na inwestora.