Sala Koncertowa Akademii Muzycznej

Inwestor: Akademia Muzyczna w Łodzi
Lokalizacja: Łódź, ul. Żubardzka 2a
Powierzchnia: 4486 m2
Kubatura: 34580 m3
Realizacja: kwiecień 2005 r. początek realizacji 2010 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
mgr inż. arch. Rafał Sokołowski
techn. arch. Urszula Nowakowska