Rewaloryzacja ulicy Tumskiej w Płocku

Investor: City of Płock
Location: Płock, Tumska
Area: 9,960 m²
Length: 500 m
Realization: September 2006
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Cooperation: mgr inż. arch. Marek Kubisz
mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
mgr inż. arch. Ewa Ziółkowska