Rewaloryzacja ulicy Tumskiej w Płocku

Inwestor: Urząd Miasta Płocka
Lokalizacja: Płock, Tumska
Powierzchnia: 9 960m2
Długość: 500m
Realizacja: wrzesień 2006 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca: mgr inż. arch. Marek Kubisz
mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
mgr inż. arch. Ewa Ziółkowska