Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Investor: City Office of Rzeszów
Location: Przemysł, pl. B. Joselewicz
Area: 5 800 m²
Cubature: 31 500 m³
Realization: May 2002
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Cooperation: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska