Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Inwestor: Urząd Miasta Rzeszów
Lokalizacja: Przemysł, pl. B. Joselewicza
Powierzchnia: 5 800 m2
Kubatura: 31 500 m3
Realizacja: maj 2002 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska