Łagiewniki

Type: Single-family building
Investor: Private
Location: Łagiewniki near Łódź
Area: 275m2
Cubature: 970m3
Realization: June 1997.
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski