Łagiewniki

Typ: Dom jednorodzinny
Inwestor: Prywatny
Lokalizacja: Łagiewniki k/Łodzi
Powierzchnia: 275m2
Kubatura: 970m3
Realizacja: czerwiec 1997 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski