Kompleks Handlowo-Biurowy

Investor: Echo Investment S.A.
Location: Łódź, al. Piłsudskiego 1/13
Area: 50,000 m²
Cubature: 187 700 m³
Realization: 1998/2002
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Cooperation: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
mgr inż. arch. Marek Kubisz
techn. arch. Rafał Ralcewicz