Kompleks Handlowo-Biurowy

Inwestor: Echo Investment S.A.
Lokalizacja: Łódź, al. Piłsudskiego 1/13
Powierzchnia: 50 000 m²
Kubatura: 187 700 m³
Realizacja: 1998 r./ 2002 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
mgr inż. arch. Marek Kubisz
techn. arch. Rafał Ralcewicz