Kompleks Dydaktyczno – Sportowy SOLPARK

Investor: Gmina Kleszczów
Location: Kleszczów
Area: 24 000 m²
Cubature: 126 200 m³
Realization: September 2009
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Author collaboration: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
Cooperation: mgr inż. arch. Rafał Sokołowski
mgr inż. arch. Łukasz Smolczewski
Description: techn. arch. Urszula Nowakowska

SARP 2005 competition, first prize