Kompleks Dydaktyczno – Sportowy SOLPARK

Inwestor: Gmina Kleszczów
Lokalizacja: Kleszczów
Powierzchnia: 24 000m2
Kubatura: 126 200m3
Realizacja: wrzesień 2009 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca autorska:mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
Współpraca: mgr inż. arch. Rafał Sokołowski
mgr inż. arch. Łukasz Smolczewski
Opracowanie: techn. arch. Urszula Nowakowska

Konkurs SARP  2005 r., I-sza nagroda