Hotel Mickiewicza-Łódź

Investor: Private
Location: Łódź
Area: 47 600 m²
Cubature: 173 400 m³
Realization: February 2007
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Cooperation: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska