Hotel Mickiewicza-Łódź

Inwestor: Prywatny
Lokalizacja: Łódź
Powierzchnia: 47 600 m2
Kubatura: 173 400 m3
Realizacja: luty 2007 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca: mrg inż. arch. Izabela Krzanowska