Filharmonia Szczecińska

Investor: Szczecin Philharmonic
Location: Szczecin, ul. Malopolska
Area: 12 420 m²
Cubature: 110 500 m³
Realization: June 2007.
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Author collaboration: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
Cooperation: mgr inż. arch. Rafał Sokołowski

2nd prize