Filharmonia Szczecińska

Inwestor: Filharmonia Szczecińska
Lokalizacja: Szczecin, ul. Małopolska
Powierzchnia: 12 420m2
Kubatura: 110 500m3
Realizacja: czerwiec 2007 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca autorska: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
Współpraca: mgr inż. arch. Rafał Sokołowski

II nagroda