Filharmonia Łódzka

Investor: Lodz Philharmonic
Location: Łódź, ul. Narutowicz
Area: 10 900 m²
Cubature: 153 400 m³
Realization: July 1998.
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
mgr inż. arch. Andrzej Owczarek
mgr inż. arch. Jan Wilkocki