Filharmonia Łódzka

Inwestor: Filharmonia Łódzka
Lokalizacja: Łódź ul. Narutowicza
Powierzchnia: 10 900m2
Kubatura: 153 400m3
Realizacja: lipiec 1998 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
mgr inż. arch. Andrzej Owczarek
mgr inż. arch. Jan Wilkocki