Centrum Kongresowe-Kraków

Investor: City Hall of Krakow
Location: Kraków, Rondo Grundwaldzkie
Area: 38 500 m2
Cubature: 274 340 m3
Realization: November 2007.
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Author collaboration: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
Cooperation: mgr inż. arch. Rafał Sokołowski