Centrum Kongresowe-Kraków

Inwestor: Urząd Miasta Kraków
Lokalizacja: Kraków, Rondo Grundwaldzkie
Powierzchnia: 38 500 m2
Kubatura: 274 340 m3
Realizacja: listopad 2007 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca autorska: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
Współpraca: mgr inż. arch. Rafał Sokołowski