Centrum Edukacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej

Investor: University of Poznan
Location: Poznań, ul. Towarowa 53/55
Area: 13 500 m²
Cubature: 67 500 m³
Realization: October 2003
Author: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Cooperation: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
mgr inż. arch. Marek Kubisz