Centrum Edukacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej

Inwestor: Uniwersytet Poznański
Lokalizacja: Poznań ul. Towarowa 53/55
Powierzchnia: 13 500 m2
Kubatura: 67 500 m3
Realizacja: październik 2003 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska
mgr inż. arch. Marek Kubisz