Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Investor: University of Zielona Góra
Location: Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 71
Area: 6 100 m²
Cubature: 35,000 m³
Realization: 2012
Author: mgr inż. arch. Andrzej Owczarek
Author collaboration:
mgr inż. arch. Krzysztof Tomczyk,
mgr inż. arch. Krzysztof Goszczyński,
mgr inż. arch. Bartosz Skowron,
mgr inż. arch. Adam Niedośpiał,
mgr inż. arch. Małgorzata Sęk,
mgr inż. arch. Remek Strzelecki,
mgr inż. arch. Bartosz Malinowski,
mgr inż. arch. Dariusz Ejbich.