Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze

Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski
Lokalizacja: Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 71
Powierzchnia: 6 100 m2
Kubatura: 35 000 m3
Realizacja: 2012 r.
Autor: mgr inż. arch. Andrzej Owczarek
Współpraca autorska:
mgr inż. arch. Krzysztof Tomczyk,
mgr inż. arch. Krzysztof Goszczyński,
mgr inż. arch. Bartosz Skowron,
mgr inż. arch. Adam Niedośpiał,
mgr inż. arch. Małgorzata Sęk,
mgr inż. arch. Remek Strzelecki,
mgr inż. arch. Bartosz Malinowski,
mgr inż. arch. Dariusz Ejbich.