The new headquarters for Comarch

Investor: Bonus Development Sp. z o.o. SKA
Location: Łódź, ul. Jaracza 76/78
Area: 7 700 m²
Cubature: 30,500 m³
Realization: 2017
Author: mgr inż. arch. Andrzej Owczarek
Author collaboration:
mgr inż. arch. Małgorzata Sęk,
mgr inż. arch. Marta Chodkiewicz,
mgr inż. arch. Łukasz Kochanek,
mgr inż. arch. Remigiusz Strzelecki,
mgr inż. arch. Anna Szopka

Photography: Wojciech Kryński, Piotr Jaworek