University Business Park-Łódź II

University Business Park
Inwestor: Glob Trade Centre SA
Lokalizacja – Łódź
Powierzchnia – 60 000 m2
Realizacja – 2008 / 2010
( Autor fot. Wojciech Kryński )