Biblioteka Politechniki Białostockiej

Biblioteka Politechniki Białostockiej
Lokalizacja – Białystok
Powierzchnia – 7 500 m2
Projekt konkursowy – 2008 II nagroda

Autorzy:

Andrzej Owczarek
Mateusz Stolarski (tamizo)
Aleksandra Zdziechowska (tamizo)
Dariusz Ejbich
Wojciech Jaksa (tamizo)
Bartosz Malinowski
Remek Strzelecki
Piotr Walerysiak (tamizo)