U Źródeł Piotrkowskiej-Łódź

U źródeł Piotrkowskiej
Lokalizacja – Łódź
Projekt konkursowy – 2009
II nagroda – ex equo