Sokolniki

Inwestor: Prywatny
Lokalizacja: Sokolniki
Powierzchnia: 79m2
Kubatura: 400m3
Realizacja: czerwiec 1996 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski