RTV Katowice

Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Lokalizacja: Katowice
Powierzchnia: 5 911m2 (w tym parking podziemny 1800)
Kubatura: 24 500m3
Realizacja: luty 2011 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca autorska: mgr inż. Izabela Krzanowska
Opracowanie: mgr inż. arch. Anna Dąbrowska
Wizualizacje: Sebastian Szkudlarek