Rondo Solidarności-Łódź

Rondo Solidarności
Lokalizacja – Łódź
Projekt konkursowy – 2009
Wyróżnienie