Pensjonat Gajewniki

Inwestor: AVES sp. z. o. o.
Lokalizacja: Gajewniki, pow. Zduńska Wola
Powierzchnia: 6 900 m2
Kubatura: 35 450 m3
Realizacja: grudzień 2007 r.
Autor: mgr inż. arch. Włodzimierz Nowakowski
Współpraca: mgr inż. arch. Izabela Krzanowska