Święto modernistycznej Gdyni – relacja z 7. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni ( 3 – 5.10.2019 ) Architektura XX wieku – zachowanie jej autentyzmu i integralności”

Entuzjastycznie przyjęta wiadomość o wpisaniu śródmieścia modernistycznej Gdyni na listę tenatywną stanowiącą ostatnią fazę wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO otworzyła 7.  międzynarodową konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni ( 3 – 5.10.2019 ) Architektura XX wieku – zachowanie jej autentyzmu i integralności”.

Obrady rozpoczął jeden z pomysłodawców i animatorów odbywających się od 2007 roku konferencji a także koordynator prac nad wnioskiem o wpisanie na listę UNESCO, wieloletni wiceprezydent Gdyni dr inż. arch. Marek Stępa.

Odbywające się co 2 lata konferencje, po których wydawane są na wysokim edytorskim i naukowym poziomie wydawnictwa, „ to obecnie 5 woluminów prezentujących ponad 180 artykułów ponad 120 autorów” jak pisze we wstępie do najnowszej publikacji arch. Marek Stępa.

W tym poważnym materiale badawczym poza oczywiście Gdynią, jednym z nielicznych zbudowanych w całości w XX wieku modernistycznych miast znajdują się różnorodne dokumentacje i analityczne omówienia modernistycznej architektury w Europie i coraz częściej poza nią.

Jak poinformował na tegorocznej konferencji dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw-Jafa, przedstawiciele Gdyni zostali zaproszeni do współtworzenia Forum Miast Modernistycznych które umożliwi zrzeszonym miastom wymianę doświadczeń, promocję i wypracowanie innowacyjnych metod zarządzania funkcjonującym modernistycznym dziedzictwem.

Do zawiązywanego z inicjatywy Tel Awiwu Forum przystąpiły Gdynia, Kowno, Berlin, Hawr, Brasilia i Tel Awiw-Jaffa.

Gdynia z otwartą drogą do wpisania na listę światowego dziedzictwa, członek Dokomomo to przykład jak można  promować i uświadamiać swoją tożsamość a także opierać rozwój na zachowaniu i czerpaniu   inspiracji z posiadanego dziedzictwa.

Niestety, jak ostatnio pisałem dla wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego  „ Powidoków” mimo posiadanych nie mniejszych czy nie mniej wartościowych zespołów zabudowy świadomość dziedzictwa Łodzi Modernistycznej bardzo wolno przebija się w mieście będącego w okresie międzywojennym jednym z ważnych ośrodków awangardy.    

                                                                                                   Andrzej Owczarek