I nagroda honorowa TUP dla OFF Piotrkowska Center

W ramach odbywającej się 16 09 2019 konferencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych” Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną .

W kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń publiczna” I honorową nagrodę 2019 przyznano za realizację projektu OFF Piotrkowska Center w Łodzi.

W krótkim wystąpieniu przy odbieraniu nagrody wraz z Michałem Stysiem Prezesem Zarządu OPG i pomysłodawcą OFF Piotrkowska Center starałem się wyjaśnić fenomen tego miejsca które ponad dekadę temu zanim zaczęli działać projektanci  ożywili ludzie którzy zaczęli tu działać i coraz liczniej odwiedzać i które od tego czasu pozostaje w stanie permanentnej rewitalizacji i przekształceń.

Michał Styś trafnie oceniając potencjał położonych w samym centrum miasta  ikonicznych budynków dawnej fabryki Franciszka Ramischa zachęcił do działalności w tym miejscu akceptujących niekonwencjonalne przestrzenie artystów, projektantów designu, architektów, restauratorów i animatorów undergroundowych klubów.

Jak dynamicznie ożywiło się i spopularyzowało to wcześniej puste miejsce świadczy nie tylko coraz więcej odwiedzających łodzian i turystów ale także stałe zainteresowanie mediów w tym architektonicznych – publikacje w Architekturze Murator (nr 12, 2012) i Architektura & Biznes (nr 3, 2014) i przede wszystkim wygrana w plebiscycie National Geographic Traveler na 7 Cudów Polski w 2014 roku.

Nasze zadanie jako architektów współpracujących od początku przy tworzeniu OFF Piotrkowska Center polega głównie na tym aby przekształcając tą intensywnie żyjącą przestrzeń odkrywać nowe elementy potencjału jaki posiada nie osłabiając jej zadziwiającej witalności. 

                                                                                              Arch. Andrzej Owczarek