Osiedle Chojny Park

Nazwa obiektu: Zespół budynków mieszkaniowych, wielorodzinnych
Inwestor: ATAL S.A
Lokalizacja:
Łódź, ul. Rolnicza 59
Łódź, ul. Kurczaki 102/114, Budynki nr 1 – 5
Autor: Andrzej Owczarek
Współpraca:
mgr inż. arch. Marta Błaszczykiewicz
mgr inż. arch. Łukasz Kochanek,
mgr inż. arch. Agnieszka Podsadna,
mgr inż. arch. Izabela Krzanowska,
mgr inż. arch. Marta Błaszczykiewicz,
mgr inż. arch. Magdalena Wilczak,
mgr inż. arch. Adrian Osuchowski,
mgr inż. arch. Urszula Nowakowska,
mgr inż. arch. Karolina Miler,
mgr inż. arch. Magdalena Miszczyk,
mgr inż. arch. Anna Szopka
st. arch. Robert Dziki
Powierzchnia użytkowa: 24,570 m2
Kubatura 159,900 m3
Realizacja 2014 – 2015